Kontakt

Bli en partner

Letar du efter en passande lösning?

Loading...

AFIR - enkel, säker och transparent betalning

Loading...

Redo för betalning

Alla förare vill kunna ladda bekvämt och betala enkelt. Det är tanken bakom den nyligen reviderade förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) i Bryssel. Förordningen har varit i kraft i alla EU:s medlemsländer sedan den 13 april 2024. Det finns dock några saker att tänka på så att laddningen blir lika naturlig som att betala i mataffären.

Som CPO för publika laddstationer kan du lita på ett framtidssäkert samspel mellan betallösning och laddstation. Compleo erbjuder dig mångårig erfarenhet inom nyckelområdena betalning, kalibreringslagstiftning och smarta laddningslösningar. Allt från en enda källa för dig.

Fråga om direktbetalning

mobil som används för att betala vid laddstationen Cito 500
Loading...

AFIR - Vad operatörer av laddstationer behöver veta

Förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) är avsedd att påskynda utbyggnaden av offentliga laddningspunkter i Europeiska unionen och skapa rättslig säkerhet. I huvudsak innehåller AFIR tekniska minimikrav för säker och driftskompatibel installation och drift av offentligt tillgängliga laddpunkter. Förordningen är redan i kraft i alla EU:s medlemsländer och måste genomföras av alla intressenter. En omfattande åtgärd för att främja grön mobilitet.

AFIR gäller här

Nyinstallerade laddstationer som är tillgängliga för allmänheten måste uppfylla AFIR-bestämmelserna.

Detta är laddstationer vid vägkanten samt på parkeringsplatser, till exempel i butiker.

 

 

Loading...

Nya laddstationer måste ha
ett standardiserat gränssnitt
som möjliggör överföring av POI- och
faktureringsdata.

Loading...

Laddstationer måste erbjuda direktbetalning
antingen via en integrerad betalterminal,
en extern betalstation eller en
specifik QR-kod (QR-kod endast för LP < 50 kW).

Loading...

För nyinstallerade laddstationer
måste priserna för laddningsenergi
visas på ett transparent sätt.

DC-laddstationer och betalterminaler

Prestanda 50 kW och mer

  • Alla offentliga laddstationer med en kapacitet på 50 kilowatt eller mer måste erbjuda möjligheten att betala för laddningen via betalkort eller kreditkort. Det kan röra sig om fysiska kort eller digitala betal- eller kreditkort som är integrerade i mobila enheter som smartklockor eller smartphones.
  • Roaming är fortfarande ett betalningsalternativ: Elbilsföraren kan bestämma hur han eller hon vill betala utan diskriminering.
  • Det finns en eftermonteringsskyldighet med ett kortbetalningsalternativ för laddstationer över 50 kilowatt från och med den 1 januari 2027.

AC/DC laddstation alternativ med QR-kod

Prestanda under 50 kW

  • Laddpunkter med en effekt på mindre än 50 kilowatt kan integrera en kortläsare eller ansluta den externt, men de kan också erbjuda "säker betalning" som en tredje lösning, till exempel med en "specifik QR-kod". CPO:er möjliggör sedan säker webbaserad betalning via QR-koden.
  • Var och en av dessa tre betalningslösningar som specificeras i AFIR för laddstationer under 50 kilowatt kan också erbjudas enbart på fristående basis.
  • Roaming finns kvar som ett betalningsalternativ: elbilsföraren kan bestämma hur de vill betala utan diskriminering.
  • Det finns ingen eftermonteringsskyldighet för laddstationer under 50 kilowatt.
Compleo laddstation med visning av QR-kod
Loading...

Tolkningshjälp avseende pris och visning av QR-kod

Omedelbart efter att AFIR trädde i kraft tryckte CharIN Alliance på för en mer exakt tolkning av kraven. Två viktiga delar av informationen publicerades därför för CPO:er.

  • AFIR kräver en prisdisplay per laddningspunkt. Detta kan göras för laddstationer utan betalterminal i en laddningsapp eller inom webbapplikationen för direktbetalning. Separat för varje laddningspunkt! Själva stationen behöver inte nödvändigtvis visa priset.

  • QR-koder som möjliggör direktbetalning måste vara "specifika". Detta innebär minst 1 individuell kod per laddningsstationsnummer. Om koden helt enkelt är ett klistermärke på laddstationen är detta tillåtet, men CPO är fortfarande ansvarig för att säkerställa att betalningen är säker och bär kostnadsrisken. Compleo rekommenderar därför tydligt att QR-koden för direktbetalning i enlighet med AFIR visas på en display vid laddstationen. Detta är särskilt effektivt för att förhindra phishing-försök! Regelbunden kontroll av alla QR-koddekaler i hela laddningsnätverket är därför inte längre nödvändig.
Compleo laddstation med kontaktlös betalningslösning
Loading...

Direktbetalning lockar med sin enkelhet

Den förenkling av betalning vid laddstationer som AFIR efterlyser kommer vid precis rätt tidpunkt: fler och fler elbilar leder till fler och fler användare vid laddstationer. Direktbetalning erbjuder en särskilt bra laddningsupplevelse för största möjliga antal användare redan från början. Direktbetalning betyder: Helt enkelt auktorisera kontaktlöst eller via app & ladda exakt enligt kWh.

Beroende på vilken betalningslösning du väljer som laddningsoperatör erbjuder detta acceptans av vanliga betalningsmetoder som Girocard, Mastercard, Maestro, Visa, Apple Pay och Google Pay. Direktbetalning ger dig som CPO pris och säkerhet i betalningsflödet genom förauktorisering av betalningen.

Upptäck Compleos laddningslösningar enligt AFIR

Hög effekt större fexibilitet
Loading...

eTower 200 med betalterminal

Snabb och exakt
Loading...

CITO 500 med betalterminal

Pionjären som passar på alla ställen
Loading...

DUO/DUO fleet - AFIR uppdatering 06/2024

Enkel installation och service
Loading...

SOLO premiumline - AFIR uppdatering 07/2024

Loading...

Har du ytterligare frågor om AFIR och betalning?

Vi hjälper dig gärna och ger dig råd i varje steg på vägen!

 

Fråga direkt