Kontakt

Bli en partner

Letar du efter en passande lösning?

Loading...

Med Compleo laddare har vi tid för de viktiga sakerna

Vår vision

Vår vision är att påskynda utvecklingen av elektrisk mobilitet som det mest bekväma och hållbara sättet att ta sig fram för alla.

Loading...

Förnybar energi

Compleos laddningsteknik utgör gränssnittet mellan mobilitet och en decentraliserad energivärld. Med oss blir eldrift det enklaste och mest naturliga sättet att transportera sig på ett hållbart sätt. På Compleo utvecklar genuina entusiaster för elektrisk mobilitet den nödvändiga laddningshårdvaran.

Kvalitetspolicy

3.3 Kvalitetspolicy

 

Compleo CS Nordic AB ingår tillsammans med systerbolaget Compleo i Kostal Group. Compleo är ledande tillverkare och utvecklare av laddningsstationer, både hårdvara och mjukvara -från kabinettet till färdiga laddstationer, i egna fabriker runt om i Tyskland. Vi på Compleo CS Nordic ser till att rätt produkt kommer till rätt kund och svarar på dina frågor, ger tips och råd. Tillsammans med Compleo  säkerställer vi att produkterna alltid levereras med den högsta kvalitén för att möta framtidens krav. För att kunna säkerställa goda referenser för framtiden ser vi kvalitetsarbetet som högsta prioritet och  vår ambition är att alltid ha ett gott kundbemötande.

 • För oss är det viktigt att våra produkter levereras med hög kvalitet och i rätt tid till våra kunder.
 • Vi ger våra kunder snabb och tillförlitlig support.
 • Vi arbetar ständigt med att säkra, utveckla och förbättra våra processer, ledningssystem och verksamhet.
 • Våra medarbetare har god kunskap om våra produkter och de tar ansvar för att ständigt utvecklas inom eMobiliteten.
 • Vi kan vår marknad och vi strävar efter att bli den främsta aktören inom laddinfrastrukturen.
 • Vi efterlever kund- och myndighetskrav.
 • Vi följer kontinuerligt upp leverantörer samt att identifierar och hanterar risker i leverantörskedjan.
 • Med våra rutiner och vårt ledningssystem är det enkelt att sätta in nyanställda i arbetet.
Miljöpolicy

3.3.1 Miljöpolicy

 

I enlighet med företagets anda och varumärke som ett miljövänligt bolag utåt, ska detta även vara applicerat inom bolaget.

Alla våra medarbetare tar ett gemensamt ansvar för miljön och arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling.

Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. 

Genom ett aktivt miljöarbete åtar vi oss att skydda miljön, förebygga föroreningar och minska vår negativa påverkan på miljön.

Detta gör vi genom att:

 • leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet
 • aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete, processer och miljöledningssystem
 • kompetensutveckla våra medarbetare så att de kan bidra till miljöarbetet och i att ställa krav på våra leverantörer
 • resor i tjänst ska i första hand ske med elbil eller tåg. Vid behov av flyg ska detta alltid godkännas av arbetsgivare innan bokning
 • att beställa och använda återvinningsbara material är ett naturligt steg mot en bättre miljö. Exempel på detta kan vara att marknadsföringsmaterial bör beställas i miljöklassificerade material samt återanvända de material/saker vi redan har innan nytt köps in
 • undvika onödiga utskrifter genom att läsa och skicka material digitalt, både internt men även till våra kunder (exempelvis produktblad eller offerter). Vid behov av utskrift ska i förstahand svartvit och dubbelsidig utskrift användas. Signering av avtal m.m. går att göra digitalt via Docusign
 • innan ny utrustning köps in, ska en kontroll göras att det inte finns befintligt utrustning som kan användas (exempelvis; dator, tangentbord, skärm, mobiltelefon m.m.). Godkännande av inköp av ny utrustning krävs

 

 

VD

Henrik Karlsson

Den här manualen är licensierad till: "Compleo CS Nordic AB" och till delar upphovsrättsligt skyddad till: "KvalitetsGruppen Hässleholm AB".